Gastro-Bazar

Obchodné podmienky

Pripravujeme stránku

[hide for=“!logged“]
Predaj
• na každý zakúpený tovar je záručná doba 3 mesiace od dňa zakúpenia.
• na zakúpený tovar sa vzťahuje týždeň skúšobná doba
• vrátený tovar je zákazník povinný vrátiť v pôvodnom stave(v stave aký bol tovar vydaný)
• peniaze za predaný tovar je možné vyplatiť v hotovosti alebo vkladom na účet, príp. prevodom.
prevoz tovaru si zabezpečuje zákazník alebo predajca za poplatok

 

Prenájom
• zákazník za prenajaté zariadenie platí zálohu vo výške predajnej sumy zariadenia v deň prevzatia(prenájmu) zariadenia(tovaru)
cena za prenájom zariadenia sa účtuje na deň/24hod.
výška ceny za prenájom zariadenia je určená predávajúcim podľa hodnoty zapožičaného tovaru.
zákazník je povinný vrátiť tovar v stave v akom si ho zapožičal(prevzal)
zariadenie sa zapožičiava plne funkčné a vyčistené
v prípade poškodenia je zákazník povinný uhradiť škodu, inak sa mu nevráti záloha za tovar(zariadenie)

 

Výkup
cena vykupovaného tovaru sa odvíja od stavu a funkčnosti zariadenia
vykupujeme používané aj nové gastro zariadenia
peniaze za vykúpený tovar sú vyplácané v hotovosti alebo na účet

 

Komisionálny predaj:
• za komisionálny predaj požadujeme 30% z predajnej ceny tovaru
v 30% je zahrnuté skladovanie, predávanie a doprava
peniaze za predaj sú vyplácané v hotovosti alebo prevodom na účet
[/hide]